Thông báo sau đại học

Thông báo học bổng Thạc sĩ JAIST (Nhật Bản) năm 2022

20-04-2022 08:35

THÔNG BÁO

Giáo vụ chuyển đến các bạn thông báo chương trình Thạc sĩ JAIST (Nhật Bản) năm 2022 như sau:

1. Nội dung
Chương trình cao học giành cho sinh viên cao học năm thứ nhất. Học viên sẽ học 1 năm ở Japan Advanced Insitute of Science and Technology (JAIST) và sẽ được cấp bằng thạc sĩ Information Science của JAIST.
Người trúng tuyển sẽ được:
 • Miễn toàn bộ học phí ( khoảng 50,000 yên/tháng)
 • Được hỗ trợ kính phí 70,000 yen/ tháng
 • Được ở ký túc xá của JAIST
 • Tiếp xúc với môi trường đẵng cấp quốc tế
 • Được sử dụng hệ thống máy tính lớn (GPU, Server mạnh)
2. Điều kiện dự tuyển
 • Đang là học viên cao học năm thứ nhất của ngành tin học - Có khả năng nghiên cứu;
 • Học lực khá;
 • Tiếng Anh có thể giao tiếp (ưu tiên người có chứng chỉ, hoặc có bài báo quốc tế).
3. Hồ sơ dự tuyển
 • Lý lịch khoa học;
 • Bảng điểm (đại học, cao học);
 • Tóm tắt luận văn đại học hoặc các nghiên cứu đã từng tham gia

4. Hình thức dự tuyển: phỏng vấn.

Hồ sơ các bạn gửi về địa chỉ : GS. Nguyễn Lê Minh (Trường thông tin - Viện JAIST): nguyenml@jaist.ac.jp trước ngày 10/05/2022

5. Thời gian dự tuyển: từ ngày 19/05/2022 đến 25/05/2022 ; thời gian cụ thể sẽ liên hệ trực tiếp với ứng viên.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan