Thông báo sau đại học

Thông báo v/v xét thêm thời gian học tập cho học viên cao học, nghiên cứu sinh do ảnh hưởng COVID-19 năm 2021

05-11-2021 17:52

THÔNG BÁO

Thời gian học tập được xét cho học viên cao học và nghiên cứu sinh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 năm 2021 như sau:


Chi tiết thông báo các bạn vui lòng xem file đính kèm.

---

Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 2021.11.04-TB-them-thoi-gian-hoc-tap-do-anh-huong-COVID.pdf Document 302,99 KB

Các tin liên quan