Thông báo sau đại học

Thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển đào tạo bậc thạc sĩ đợt 2 năm 2021

11-11-2021 11:56

THÔNG BÁO
Lịch phỏng vấn xét tuyển đào tạo bậc thạc sĩ đợt 2 năm 2021

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển đào tạo bậc thạc sĩ khóa tuyển sinh đợt 2 năm 2021 như sau:

1/ Danh sách thí sinh dự tuyển (Đính kèm)

2/ Lịch phỏng vấn:

  • Thời gian phỏng vấn: 8 giờ 30 ngày 12/11/2021 (thứ sáu)
  • Địa điểm: Phòng I 41 (tầng 4, tòa nhà I)

Đề nghị các thí sinh đi dự phỏng vấn đúng giờ và mang theo giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh khi dự phỏng vấn.

3/ Các tiêu chí phỏng vấn:

  • Kiến thức chuyên môn;
  • Kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng viết;
  • Khả năng làm việc theo nhóm, khả năng sáng tạo (thể hiện cách suy nghĩ của người dự tuyển khi giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn mà thí sinh lựa chọn), khả năng phân tích vấn đề;
  • Mục đích cho nghiên cứu;
  • Tính tự tin (khả năng giải quyết những tình huống khó khăn và thách thức).

---

Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan