Thông báo sau đại học

Thông báo v/v đăng nhập Zoom bằng tài khoản Trường cấp khi tham gia lớp học trực tuyến đối với học viên cao học

19-10-2021 00:07

THÔNG BÁO

Nhằm đảm bảo tính bảo mật của các buổi học trên Zoom, Khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến các bạn học viên một số lưu ý khi tham gia lớp học trực tuyến như sau:

  1. Bắt buộc đăng nhập Zoom bằng tài khoản email học viên do Trường cấp khi tham gia các lớp học trực tuyến từ ngày 19/10/2021 (email có định dạng MSHV@student.hcmus.edu.vn)
  2. Cập nhật lại thông tin Địa chỉ thư điện tử (Email address) tại Hệ thống Moodle từ email cá nhân sang email học viên.
  3. Nếu học viên chưa kích hoạt email do Trường cấp, học viên có thể xem lại hướng dẫn tại link.
  4. Đối với các thông báo về sau, giáo vụ sẽ chỉ gửi đến email học viên và không gửi qua email cá nhân như trước.

---

BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan