Thông báo sau đại học

Thông báo tuyển sinh Sau Đại Học năm 2021 - đợt 2

26-10-2021 22:21

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2021 - ĐỢT 2

I. THÔNG BÁO TUYỂN THẲNG TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ:

1. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG: Ứng viên nộp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng gồm:

– 02 Biên nhận hồ sơ đăng ký tuyển thẳng (mẫu 1)
– 01 Đơn đăng ký tuyển thẳng (mẫu 2)
– 01 Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học (có chứng thực sao y)
– 01 Bản sao bảng điểm tốt nghiệp đại học – tiếng Việt (có chứng thực sao y)
– 01 Bản sao minh chứng năng lực ngoại ngữ như qui định tại phụ lục 3 (Nếu bản sao chứng chỉ/ chứng nhận: không cần chứng thực sao y; Nếu bản sao văn bằng cử nhân thì phải có chứng thực sao y).
– Bản chính xác nhận là sinh viên thủ khoa của ngành do cơ sở đào tạo bậc đại học cấp (nếu có)
– Bản sao các bằng khen đạt giải nhất, nhì, ba các kỳ thi Olympic sinh viên trong nước và ngoài nước (nếu có)

Lưu ý:

– Các bản sao yêu cầu chứng thực sao y phải còn thời hạn 12 tháng tính từ ngày chứng thực sao y đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
– Các giấy tờ được photo hoặc trình bày trên khổ giấy A4

2. ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN: ứng viên nộp hồ sơ theo cả 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp theo hướng dẫn sau:

2.1. Đăng ký hồ sơ trực tuyến:

Ứng viên đăng ký trực tuyến hồ sơ tuyển thẳng tại link: https://forms.gle/T1emcs4WTitfuCjT6 từ ngày ra thông báo đến 16g00 ngày 05/11/2021.

2.2. Nộp hồ sơ trực tiếp: (có thể nhờ người thân nộp thay)

a) Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học (Phòng B.08) từ ngày 01/11/2021 đến 16g00, ngày 09/11/2021 (giờ hành chính).
b) Đối với ứng viên ở Tỉnh, Thành ngoài TP.HCM: Ứng viên có thể gửi hồ sơ dự tuyển như hướng dẫn qua bưu điện từ ngày 25/10/2021 đến 16g00, ngày 12/11/2021 (tính theo dấu bưu cục nhận thư).
c) Đối với sinh viên đã tốt nghiệp đại học từ sau tháng 3/2021 nhưng chưa nhận văn bằng tốt nghiệp đại học thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay văn bằng tốt nghiệp. Trường hợp này ứng viên phải nộp bổ sung bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học trước ngày 30/12/2021. Sau thời hạn qui định trên các ứng viên không nộp bản sao bằng tốt nghiệp đại học sẽ bị hủy kết quả xét tuyển. (Đối với sinh viên của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM tốt nghiệp trong thời gian này thì không cần nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp nhưng vẫn nộp bổ sung bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học trước ngày 30/12/2021).

3. LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG: (nộp cùng với nộp hồ sơ xét tuyển) Mức thu: 60.000đ/ ứng viên.

4. KẾT QUẢ TUYỂN THẲNG: công bố sau ngày 15/11/2021

https://sdh.hcmus.edu.vn/2021/10/21/thong-bao-tuyen-thang-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2021-dot-2/

II. THÔNG BÁO XÉT TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

 1. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN, Ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

– 02 Biên nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (mẫu 1)
– 01 Đơn đăng ký xét tuyển (mẫu 2)
– 01 Đơn đăng ký thi môn ngoại ngữ, nếu không thuộc diện miễn thi môn ngoại ngữ (mẫu 3)
– 01 bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học (có chứng thực sao y)
– 01 bản sao bảng điểm tốt nghiệp đại học – tiếng Việt (có chứng thực sao y)
– 01 bản sao minh chứng năng lực ngoại ngữ như qui định tại phụ lục 4 (Nếu bản sao chứng chỉ/ chứng nhận: không cần chứng thực sao y; Nếu bản sao văn bằng cử nhân thì phải có chứng thực sao y).
– Bản sao giấy khen, bằng khen về thành tích học tập, nghiên cứu của sinh viên (nếu có)
– Bản sao giấy chứng nhận chương trình đại học đạt chuẩn kiểm định hoặc đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn khu vực và quốc tế (dành cho đối tượng a mục 2.1), không cần chứng thực sao y.
– Bản sao giấy chứng nhận cơ sở đào tạo đạt chuẩn kiểm định hoặc đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn khu vực và quốc tế (dành cho đối tượng b mục 2.1), không cần chứng thực sao y.
Lưu ý:
– Các bản sao yêu cầu chứng thực sao y phải còn thời hạn 12 tháng tính từ ngày chứng thực sao y đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
– Các giấy tờ được photo hoặc trình bày trên khổ giấy A4.

2. ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN: Ứng viên nộp hồ sơ theo cả 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp theo hướng dẫn sau:

2.1. Đăng ký hồ sơ trực tuyến: Ứng viên đăng ký trực tuyến hồ sơ xét tuyển tại link: https://forms.gle/1RA7Dbo42yVTLMrWA từ ngày ra thông báo đến 16g00 ngày 05/11/2021.

2.2. Nộp hồ sơ trực tiếp: (có thể nhờ người thân nộp thay)
a) Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học 
(Phòng B.08) từ ngày 01/11/2021 đến 16g00, ngày 09/11/2021 (giờ hành chính).

b) Đối với ứng viên ở Tỉnh, Thành ngoài TP.HCM: Ứng viên có thể gửi hồ sơ dự tuyển như hướng dẫn qua bưu điện từ ngày 25/10/2021 đến 16g00, ngày 12/11/2021 (tính theo dấu bưu cục nhận thư).

c) Đối với sinh viên đã tốt nghiệp đại học từ sau tháng 3/2021 nhưng chưa nhận văn bằng tốt nghiệp đại học thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay văn bằng tốt nghiệp. Trường hợp này ứng viên phải nộp bổ sung bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học trước ngày 30/12/2021. Sau thời hạn qui định trên các ứng viên không nộp bản sao bằng tốt nghiệp đại học sẽ bị hủy kết quả xét tuyển. (đối với sinh viên của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM tốt nghiệp trong thời gian này thì không cần nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp nhưng vẫn nộp bổ sung bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học trước ngày 30/12/2021).

3. THỜI GIAN PHỎNG VẤN VÀ THI MÔN NGOẠI NGỮ

3.1. Thời gian phỏng vấn
– Thời gian phỏng vấn: 1 buổi trong thời gian từ ngày 10/11/2021 đến 12/11/2021
– Địa điểm phỏng vấn: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

3.2. Thời gian thi môn ngoại ngữ (tiếng Anh): Áp dụng đối với ứng viên không thuộc diện miễn thi môn ngoại ngữ.
– Thời gian thi môn tiếng Anh: sáng 28/11/2021.
– Địa điểm thi: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

4. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN: (nộp cùng với nộp hồ sơ xét tuyển)
– Lệ phí đăng ký xét tuyển: 60.000đ/ ứng viên
– Lệ phí xét tuyển: 200.000đ/ứng viên
– Lệ phí thi môn ngoại ngữ (nếu không thuộc diện miễn thi ngoại ngữ): 120.000đ/ ứng viên

5. KẾT QUẢ XÉT TUYỂN: công bố sau ngày 15/11/2021

https://sdh.hcmus.edu.vn/2021/10/21/thong-bao-xet-tuyen-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2021-dot-2/

III. THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ (THI TUYỂN):

1. HỒ SƠ DỰ THI, thí sinh nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển gồm:
– Túi hồ sơ và đơn đăng ký dự thi (đăng ký tại phòng ĐT Sau Đại học - 
Phòng B.08 vào ngày nộp hồ sơ)

– 01 Bản sao bằng TNĐH (có thị thực sao y còn trong thời hạn 12 tháng)
– 02 tấm ảnh 3*4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh)
– Giấy giới thiệu cơ quan (nếu có) – mẫu 1
– Diện chính sách (kèm minh chứng), nếu có- mẫu 2
– 01 bản sao văn bằng ngoại ngữ (có thị thực sao y, còn trong thời hạn 12 tháng) hay bản sao chứng chỉ ngoại ngữ (không sao y) – nếu có
Lưu ý: Các bản sao yêu cầu chứng thực sao y phải còn thời hạn 12 tháng tính từ ngày chứng thực sao y đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. Các giấy tờ được photo hoặc trình bày trên khổ giấy A4.

2. ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ DỰ THI, thí sinh nộp hồ sơ dự thi theo cả 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp theo hướng dẫn sau:

2.1. Đăng ký hồ sơ trực tuyến: Thí sinh đăng ký trực tuyến hồ sơ dự thi tại link: https://forms.gle/cRg35GZx9h4NqtZ88 từ ngày ra thông báo đến 16g00 ngày 05/11/2021

2.2. Nộp hồ sơ trực tiếp: (có thể nhờ người thân nộp thay)

a) Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học như hướng dẫn tại mục 6 thông báo này, từ ngày 25/10/2021 đến 16g00, ngày 15/11/2021 (giờ hành chính).
b) Đối với thí sinh ở Tỉnh, Thành ngoài TP.HCM: Ứng viên có thể gửi hồ sơ dự tuyển như hướng dẫn tại mục 6 thông báo này qua bưu điện từ ngày 25/10/2021 đến 16g00, ngày 15/11/2021 (tính theo dấu bưu cục nhận thư).
c) Đối với sinh viên đã tốt nghiệp đại học từ sau tháng 3/2021 nhưng chưa nhận văn bằng tốt nghiệp đại học thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay văn bằng tốt nghiệp. Trường hợp này thí sinh phải nộp bổ sung bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học trước ngày 30/12/2021. Sau thời hạn qui định trên các thí sinh không nộp bản sao bằng tốt nghiệp đại học sẽ bị hủy kết quả thi tuyển. (đối với sinh viên của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM tốt nghiệp trong thời gian này thì không cần nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp nhưng vẫn nộp bổ sung bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học trước ngày 30/12/2021).

3. LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀ LỆ PHÍ THI: (nộp cùng với nộp hồ sơ dự thi)
– Lệ phí đăng ký dự thi: 60.000đ/ thí sinh
– Lệ phí thi:
• Thí sinh được miễn thi ngoại ngữ : 240.000đ/ thí sinh/ 2 môn CB-CS
• Thí sinh không được miễn thi ngoại ngữ : 360.000đ/ thí sinh/ 3 môn CB-CS-NN

4. THỜI GIAN THI VÀ HÌNH THỨC THI

4.1. Thời gian thi tuyển: 27/11/2021 và 28/11/2021. Lịch thi cụ thể các môn như sau

Ngày thi Sáng Chiều
27/11/2021 Môn cơ bản Môn cơ sở
28/11/2021 Ngoại ngữ

4.2. Địa điểm thi: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

5. KẾT QUẢ THI TUYỂN: dự kiến công bố sau ngày 15/12/2021

https://sdh.hcmus.edu.vn/2021/10/21/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2021-dot-2/

IV. THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NCS TRONG NƯỚC:

1. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, Ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển gồm:

– Túi hồ sơ và đơn đăng ký xét tuyển (đăng ký tại phòng ĐT Sau đại học - Phòng B08 khi nộp hồ sơ)
– Lý lịch khoa học, liệt kê đầy đủ danh mục các công trình khoa học, – mẫu 1
– 01 bản sao bằng TNĐH (có thị thực sao y, còn trong thời hạn 12 tháng)
– 01 bản sao bảng điểm TNĐH (có thị thực sao y, còn trong thời hạn 12 tháng)
– 01 bản sao bằng TN thạc sĩ (có thị thực sao y, còn trong thời hạn 12 tháng)
– 01 bản sao bảng điểm TN thạc sĩ (có thị thực sao y, còn trong thời hạn 12 tháng)
– 02 tấm ảnh 3*4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh)
– Giấy giới thiệu cơ quan (nếu có) – mẫu 2
– Thư giới thiệu của 02 Giảng viên hoặc Nghiên cứu viên – mẫu 3
– Giấy đồng ý hướng dẫn nghiên cứu sinh (mỗi CBHD làm 1 bản) – mẫu 4
– 01 bản sao văn bằng (có sao y, còn trong thời hạn 12 tháng) hay 01 bản sao chứng chỉ ngoại ngữ (không sao y)
– 05 quyển bài luận phỏng vấn (có đóng kèm bảo sao các bài báo khóa học)
Lưu ý: Các bản sao yêu cầu chứng thực sao y phải còn thời hạn 12 tháng tính từ ngày chứng thực sao y đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. Các giấy tờ được photo hoặc trình bày trên khổ giấy A4.

2. ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN, ứng viên nộp hồ sơ theo cả 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp theo hướng dẫn sau:

2.1. Đăng ký hồ sơ trực tuyến: Ứng viên đăng ký trực tuyến hồ sơ dự thi tại link: https://forms.gle/75nbAx4yjEQr3CvY7 từ ngày ra thông báo đến 16g00 ngày 05/11/2021.

2.2. Nộp hồ sơ trực tiếp: (có thể nhờ người thân nộp thay)
a) Ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển đầy đủ như hướng dẫn tại Phòng Đào tạo Sau đại học từ ngày 25/10/2021 đến 16g00, ngày 12/11/2021 (giờ hành chính).
b) Đối với ứng viên ở Tỉnh, Thành ngoài TP.HCM: Ứng viên có thể gửi hồ sơ dự tuyển qua bưu điện từ ngày 25/10/2021 đến 16g00, ngày 12/11/2021 (tính theo dấu bưu cục nhận thư).
c) Đối với ứng viên tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học từ sau tháng 3/2021 nhưng chưa nhận văn bằng tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay văn bằng tốt nghiệp. Trường hợp này ứng viên phải nộp bổ sung bản sao hợp lệ văn bằng tốt nghiệp trước ngày 30/12/2021. Sau thời hạn qui định trên các ứng viên không nộp bản sao bằng tốt nghiệp sẽ bị hủy kết quả xét tuyển (đối với học viên hoặc sinh viên của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM tốt nghiệp trong thời gian này thì không cần nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp nhưng vẫn nộp bổ sung bản sao văn bằng tốt nghiệp trước ngày 30/12/2021).

3. LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN (nộp cùng với nộp hồ sơ dự thi):
– Lệ phí đăng ký dự tuyển: 60.000đ/ người dự tuyển
– Lệ phí xét tuyển: 200.000đ/ người dự tuyển

4. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN:

4.1. Thời gian phỏng vấn xét tuyển
– 1 buổi trong thời gian từ 27/11/2021 – 03/12/2021
– Lịch cụ thể từng ngành sẽ thông báo sau ngày 18/11/2021
4.2. Điểm điểm phỏng vấn: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

5. KẾT QUẢ XÉT TUYỂN: dự kiến công bố sau ngày 15/12/2021 

https://sdh.hcmus.edu.vn/2021/10/21/thong-bao-xet-tuyen-nghien-cuu-sinh-trong-nuoc-nam-2021-dot-2/

V. CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ TIẾN SĨ

1. THỜI GIAN HỌC DỰ BỊ TIẾN SĨ:
– Khóa 6 tháng: từ tháng 1/2022 – 6/2022
– Khóa 12 tháng: từ tháng 1/2022 – 12/2022

2. HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ:

2.1. Hồ sơ gồm
– Đơn đăng ký dự học (mẫu 1)
– Giấy xác nhận hướng dẫn nghiên cứu của Nhà khoa học (mẫu 2)
– 5 quyển bài luận (dùng trong buổi phỏng vấn) – mẫu 3
– Bản sao văn bằng và bảng điểm thạc sĩ (có thị thực sao y còn hạn trong 12 tháng)
Lưu ý: hồ sơ trình bày trên khổ giấy A4. Các giấy tờ được photo hoặc trình bày trên khổ giấy A4.

2.2. Lệ phí: 500.000đ/ ứng viên

3. NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN: Ứng viên nộp hồ sơ theo 1 trong 2 hình thức:

a) Nộp trực tiếp: Ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển đầy đủ Phòng Đào tạo Sau đại học (Phòng B.08) từ ngày 25/10/2021 đến 16g00, ngày 12/11/2021 (giờ hành chính).

b) Gửi qua bưu điện: Ứng viên có thể gửi hồ sơ dự tuyển như hướng dẫn tại mục 5.1 thông báo này qua bưu điện từ ngày 25/10/2021 đến 16g00, ngày 12/11/2021 (tính theo dấu bưu cục nhận thư).

Lưu ý: Đối với ứng viên tốt nghiệp thạc sĩ từ tháng 3/2021 nhưng chưa nhận văn bằng tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay văn bằng tốt nghiệp. Trường hợp này ứng viên phải nộp bổ sung bản sao hợp lệ văn bằng tốt nghiệp trước ngày 30/12/2021. Sau thời hạn qui định trên các ứng viên không nộp bản sao bằng tốt nghiệp sẽ bị hủy kết quả xét tuyển.

4. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM PHỎNG VẤN:

4.1. Thời gian phỏng vấn

– 1 buổi trong thời gian từ 27/11/2021 – 03/12/2021
– Lịch cụ thể từng ngành sẽ thông báo sau ngày 18/11/2021

4.2. Điểm phỏng vấn: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

5. KẾT QUẢ PHỎNG VẤN: Dự kiến công bố sau ngày 15/12/2021

https://sdh.hcmus.edu.vn/2021/10/25/thong-bao-chuong-trinh-du-bi-tien-si-nam-2021-dot-2/

------

BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


Các tin liên quan