Thông báo hệ chính quy

Quy chế đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2021

29-09-2021 08:52

THÔNG BÁO

(Quy chế đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2021)

Quy chế này áp dụng đối với sinh viên đại học hệ chính quy các khoá đào tạo, các đơn vị, cá nhân thuộc Trường có liên quan trong đào tạo trình độ đại học theo phương thức đào tạo tín chỉ (file đính kèm).

Thông báo của Trường Quy chế đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2021

GIÁO VỤ KHOA CNTT


Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Quy-chế-đào-tạo-2021.pdf Document 756,89 KB

Các tin liên quan