Thông báo hệ chính quy

[CQ] Học bù lớp Nhập môn dữ liệu lớn - CQ2018/21 ngày 28/9/2021

27-09-2021 09:33

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên lớp Nhập môn dữ liệu lớn - CQ2018/21 (GVLT: Nguyễn Ngọc Thảo), lịch học T2 (tiết 10-12) lưu ý các bạn sẽ học 01 buổi vào tiết 10-12 ngày 28/9/2021 (Thứ 3) để bù cho buổi học đã nghỉ ngày 13/9/2021.

Các bạn chú ý để học đúng ngày đúng giờ.

Giáo vụ Khoa CNTT

Các tin liên quan