Thông báo hệ chính quy

Thông báo đổi lịch học lớp Nhập môn tư duy thuật toán và Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động - 19TN

21-09-2021 03:30

THÔNG BÁO

BP. Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên học 2 lớp Nhập môn tư duy thuật toánPhát triển ứng dụng trên thiết bị di động lớp CNTN2019 (19TN) về việc 2 lớp này sẽ đổi lịch học trong tuần 20/9/2021. Cụ thể:

  1. Lớp Nhập môn tư duy thuật toán sẽ học vào T4 ngày 22/9/2021, tiết 4-6
  2. Lớp Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động sẽ học vào T6 ngày 24/9/2021, tiết 4-6

Thay đổi trên chỉ áp dụng trong tuần 20/9/2021. Các bạn chú ý để học đúng lớp, đúng giờ.

GIÁO VỤ KHOA CNTT


Các tin liên quan