Thông báo sau đại học

Lịch thi trực tuyến môn Ngoại ngữ 1 - Lớp cao học Việt Pháp khóa 2020

23-09-2021 19:58

THÔNG BÁO

Giáo vụ thông báo đến các bạn lịch thi môn Ngoại ngữ 1 (tiếng Pháp) (GV: Lư Tuấn Nghĩa), lớp cao học Việt Pháp ngành Hệ thống thông tin khóa tuyển năm 2020 như sau:

  1. Thời gian: 10g00, ngày 26/9/2021 (chủ nhật)
  2. Hình thức thi: trực tuyến

---

Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan