Thông báo sau đại học

Video Hội thảo trực tuyến "Giới thiệu các chương trình đào tạo Thạc sĩ " ngày 18/9/2021

20-09-2021 12:39

THÔNG BÁO

Để không bỏ lỡ các thông tin quan trọng của chương trình tuyển sinh Thạc sĩ năm 2021, mời các bạn cùng xem lại video buổi hội thảo trực tuyến "Giới thiệu các chương trình đào tạo Thạc sĩ " vào ngày 18/9/2021 tại: https://bit.ly/ht18092021

---

Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan