Thông báo sau đại học

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học phần 4 chương trình cao học khóa 30/2020

20-08-2021 15:04

THÔNG BÁO
(Về việc đăng ký tín chỉ học phần 4 chương trình cao học khóa 30/2020)

Các bạn học viên cao học ngành Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin khóa 30/2020 đăng ký học phần 4 theo hình thức trực tuyến tại link (đính kèm)

Thời gian đăng ký: từ ngày 16/08/2021 đến 19/08/2021.

Thời khóa biểu các lớp Học phần 4:
  • Thời gian học: từ ngày 06/9/2021 đến 13/11/2021 (10 tuần).
  • Thi kết thúc học phần: từ ngày 22/11/2021 đến 03/12/2021.
STTTên môn họcSố TCGV giảng dạyChuyên ngànhNgày học
1Khai thác dữ liệu lớn4GS.TS. Lê Hoài BắcKhoa học máy tínhThứ 6 (18g00)
2Blockchain (có bổ sung kiến thức Mật mã)4PGS.TS. Nguyễn Đình ThúcThứ 4 (18g00)
3Xử lý tiếng nói4PGS.TS. Đinh Điền
TS. Nguyễn Đức Hoàng Hạ
TS. Châu Thành Đức
Thứ 3 (18g00): 4 tuần
Chủ nhật (13g00): 6 tuần
4Xử lý ảnh số - video số và thị giác máy tính4PGS.TS. Lý Quốc NgọcChủ nhật (8g00)
1Trực quan hóa dữ liệu4TS. Lê Thị NhànHệ thống thông tinThứ 7 (13g30)
2Các mô hình phân tích dữ liệu4PGS.TS. Hồ Bảo QuốcThứ 7 (8g30)
3Các hệ thống phân tán4TS. Thái Lê VinhThứ 4 (18g00)
4Khai thác văn bản và ứng dụng4TS. Nguyễn Trường Sơn
TS. Nguyễn Tiến Huy
Chủ nhật (9g00)

Lưu ý:  đề nghị học viên đăng ký học phần đúng hạn. Link đăng ký môn học sẽ được đóng sau khi hết thời hạn đăng ký môn học.


---

Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan