Thông báo sau đại học

Lịch báo cáo tiểu luận tổng quan trực tuyến dành cho NCS ngành KHMT K30/2020

22-08-2021 16:48

THÔNG BÁO

Giáo vụ thông báo đến các bạn Nghiên cứu sinh ngành Khoa học máy tính Khóa 30/2020 lịch báo cáo tiểu luận tổng quan trực tuyến (online) như sau:

Thời gian: 14g00, thứ tư (ngày 01/09/2021)

Thông tin link Zoom giáo vụ sẽ gửi qua email các bạn trước khi bắt đầu buổi báo cáo.

---

Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan