Thông báo sau đại học

DSHV đăng ký đề tài luận văn Thạc sĩ khóa 29/2019 - đợt 2 (tháng 8/2021)

20-09-2021 15:44

THÔNG BÁO

Các bạn học viên cao học khoá 29/2019 đã nộp đơn đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ qua email từ ngày 1/8/2021-31/8/2021 xem danh sách trong file đính kèm.

Các bạn kiểm tra kỹ các thông tin: tên đề tài, phương thức đăng ký. Nếu có có sai sót vui lòng liên hệ qua email để được cập nhật.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 FIT-HCMUS_DSHV-dang-ky-de-tai-luan-van-ThS-K29-dot-2.pdf Document 211,34 KB

Các tin liên quan