Thông báo sau đại học

Thông tin tham dự Hội thảo trực tuyến "Giới thiệu các chương trình đào tạo Thạc sĩ" (9g00, 18/9/2021, Zoom)

20-09-2021 12:39

THÔNG BÁO

Giáo vụ gửi các bạn thông tin tham dự Hội thảo trực tuyến "Giới thiệu các chương trình đào tạo Thạc sĩ" như sau:

Thời gian: 9g00 ngày 18/9/2021 (thứ bảy)

Topic: [FIT.HCMUS] Hội thảo giới thiệu các chương trình đào tạo Thạc sĩ

Meeting ID: 978 1523 2466
Passcode: 577910

Các bạn có thể tiếp tục đặt câu hỏi tại: https://bit.ly/dkhoithao18-9-2021.
---

Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan