Thông báo sau đại học

Mời tham dự buổi bảo vệ trực tuyến luận văn Thạc sĩ đợt cuối tháng 9/2021

20-09-2021 15:35

THÔNG BÁO

Các Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt cuối tháng 9/2021 sẽ bảo vệ trực tuyến qua kênh Zoom.
Thời gian bảo vệ: 
  • Hội đồng Hệ thống thông tin 1: 14g00, ngày 24/9/2021 (thứ sáu)
  • Hội đồng Hệ thống thông tin 2: 14g00, ngày 29/9/2021 (thứ tư)
Danh sách đề tài bảo vệ các bạn vui lòng xem tại file đính kèm.

Các bạn sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh các khóa quan tâm có thể đăng ký tham dự để được cung cấp mật khẩu tham gia:

– Ngày bảo vệ 24/9/2021 tại LINK https://forms.gle/gKpiJPzzX1Ddg3sp6 thời gian đăng ký từ ngày 17/9/2021 đến ngày 19/9/2021

– Ngày bảo vệ 29/9/2021 tại LINK https://forms.gle/6jjyQEGK1viDCBPb9 thời gian đăng ký từ ngày 22/9/2021 đến ngày 24/9/2021

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 SDH_DSHV-bao-ve-dot-cuoi-thang-9-2021_TB.pdf Document 116,14 KB

Các tin liên quan