Thông báo sau đại học

Thông báo mở lớp bổ túc kiến thức dành cho học viên cao học - môn Cấu trúc dữ liệu (đăng ký đến 22/8/2021)

17-08-2021 12:41

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH, HỆ THỐNG THÔNG TIN

 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo mở lớp bổ túc kiến thức dành cho học viên lệch ngành vào học ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin.

I. LỊCH HỌC:

Stt

Tên môn thiTín chỉNgày học

Giáo viên giảng dạy

1Cấu trúc dữ liệu    4

Thứ 5 (18g00)

     ThS. Văn Chí Nam

 

II. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ HỌC PHÍ:

– Học viên đăng ký môn học theo link: https://forms.gle/AQmx2XMT7dLCMHFh8

– Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/8/2021.

– Học phí: 2.340.000đ. Lớp học chỉ được mở khi số lượng đăng ký hơn 10 hv

– Học viên đóng học phí từ ngày 17/8/2021 đến 19/8/2021 (vui lòng không đóng học phí trước thời hạn này) theo hình thức chuyển khoản:

a) Trực tiếp tại ngân hàng Agribank:

Học viên đóng học phí tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Agribank

  • Khi đóng học phí, học viên cung cấp “mã số HVCHmã số NCS” và tên trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho nhân viên ngân hàng.
  • Sau khi đóng học phí, học viên phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí. Hoá đơn thu học phí sẽ được phòng Kế hoạch Tài chính, trường ĐH KHTN gửi về địa chỉ email của học viên đã cung cấp.

b) Qua dịch vụ Internet Banking của Agribank: theo hình thức Bill Payment, hoặc Viettelpay.

(https://sdh.hcmus.edu.vn/2021/08/13/thong-bao-mo-lop-bo-tuc-kien-thuc-nganh-khoa-hoc-may-tinh-he-thong-thong-tin-khoa-nam-2020)

---

Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan