Thông báo sau đại học

[Cập nhật] Quy trình bảo vệ luận văn Thạc sĩ đợt cuối tháng 9/2021

16-08-2021 14:40

THÔNG BÁO

(Quy trình bảo vệ luận văn Thạc sĩ đợt cuối tháng 9/2021)


Bp Giáo vụ thông báo đến các bạn học viên cao học (HVCH) quy trình bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt cuối tháng 9/2021 như sau:


1. Đăng ký thông tin bảo vệ (bắt buộc) tại:  https://goo.gl/forms/l7qlT1KHXGgmKpx13 từ ngày 13/8/2021 đến ngày 18/8/2021.


2. Học viên gửi email đăng ký bảo vệ đến giảng viên hướng dẫn, cc giáo vụ SĐH Khoa CNTT (giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn), quy định email:

 • Tiêu đề: [Mã số học viên] Đăng ký bảo vệ luận văn ThS đợt cuối T9/2021. Ví dụ: [18C11000] Đăng ký bảo vệ luận văn ThS đợt cuối T9/2021.
 • Nội dung email: thông tin gồm tên học viên, mã số học viên, ngành, phương thức đăng ký, tên đề tài theo quyết định đã thông báo và nhờ giảng viên xác nhận thông tin đồng ý cho phép bảo vệ.
 • Đính kèm: Đơn đăng ký bảo vệ (mẫu 10) và file pdf luận văn (đúng mẫu file KHTN--Qui-dinh-hinh-thuc-va-bao-ve-luan-van-thac-si.doc) đến hết ngày 18/8/2021.

3. Seminar luận văn theo lịch sắp xếp của Bộ môn: từ ngày 23/8/2021 đến ngày 31/8/2021.


4. Liên hệ trực tiếp Giảng viên hướng dẫn để biết kết quả Seminar: sau ngày 1/9/2021.


5. Nộp hồ sơ bảo vệ (đối với các học viên được Bộ môn cho phép bảo vệ): ngày 6/9/2021 đến ngày 7/9/2021.

Học viên gửi hồ sơ bảo vệ đến giáo vụ SĐH Khoa (giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn), cc giảng viên hướng dẫn, quy định email:

 • Tiêu đề: [Mã số học viên] Nộp hồ sơ bảo vệ luận văn ThS đợt cuối T9/2021. Ví dụ: [18C11000] Nộp hồ sơ bảo vệ luận văn ThS đợt cuối T9/2021.
 • Nội dung email: thông tin gồm tên học viên, mã số học viên, ngành, tên đề tài theo quyết định đã thông báo. Học viên nhờ giảng viên hướng dẫn xác nhận đủ điều kiện bảo vệ và đồng ý với nội dung luận văn học viên gửi (Luận văn này sẽ gửi đến tất cả thành viên trong hội đồng trước buổi bảo vệ).
 • Đính kèm: hồ sơ bảo vệ, gồm:
  • Phiếu đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ (mẫu 1);
  • Phiếu đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến (mẫu 10);
  • Bản nhận xét luận văn của cán bộ hướng dẫn (mẫu 2);
  • Lý lịch khoa học (mẫu 3);
  • Bản sao bằng tốt nghiệp đại học, có thị thực sao y còn trong thời hạn 12 tháng;
  • Bản sao chứng chỉ môn Triết học (áp dụng đối với các lớp Triết học từ năm 2018 trở về trước và học viên học Triết tại các cơ sở khác);
  • Bản sao chứng chỉ/phiếu điểm hay văn bằng ngoại ngữ;
  • Trang thông tin luận văn (mẫu 4);
  • Đơn giải trình bảo vệ luận văn trễ hạn (dành cho HV đã chuyển sang hệ tự túc) (mẫu 5);
  • Luận văn thạc sĩ định dạng pdf (đúng mẫu trong file KHTN--Qui-dinh-hinh-thuc-va-bao-ve-luan-van-thac-si.doc)
  • Bản sao công trình khoa học (nếu có): công trình khoa học chỉ được tính điểm khi HVCH nộp minh chứng cùng với hồ sơ đăng ký bảo vệ, các trường hợp không nộp minh chứng cùng hồ sơ sẽ không được tính điểm. Minh chứng công trình khoa học như sau:
   • Nếu là đề tài NCKH: nộp bản sao biên bản nghiệm thu hoặc giấy xác nhận đã nghiệm thu đề tài, thuyết minh đề cương;
   • Nếu là bài báo khoa học: nộp bản sao trang bìa tạp chí, mục lục và bài báo;
   • Đối với HVCH học theo phương thức nghiên cứu (phương thức 1), bắt buộc phải nộp bản sao ít nhất 1 bài báo khoa học theo đúng qui định đã được hướng dẫn trong cẩm nang học vụ và khung chương trình đào tạo.
  • Học viên thực hiện “khảo sát người học tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ” trực tuyến tại đường dẫn: https://sdh.hcmus.edu.vn/2021/08/09/khao-sat-tot-nghiep-chuong-trinh-dao-tao-thac-si-tien-si/, và chụp ảnh màn hình trang xác nhận (định dạng ảnh jpg/png/bmp) nộp cùng với hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn.

6. Liên hệ và gặp Giảng viên phản biện TRƯỚC khi ra bảo vệ: từ ngày 16/9/2021 đến ngày 23/9/2021.


7. Bảo vệ luận văn thạc sĩ (dự kiến): từ ngày 24/9/2021 đến ngày 30/9/2021 (sẽ có thông báo cụ thể).


ĐIỀU KIỆN BẢO VỆ LUẬN VĂN:


Đối với phương thức 2 và phương thức 3 (*):

 • Đã học và đạt yêu cầu tất cả các môn học khối kiến thức cơ sở, chuyên ngành và môn Triết học của ngành đào tạo (xem chi tiết trong khung chương trình đào tạo). Chứng chỉ Triết phải còn thời hạn sử dụng 4 năm tính từ ngày thi cuối khóa đến ngày bảo vệ luận văn thạc sĩ.
 • Luận văn được người hướng dẫn đồng ý cho bảo vệ (có xác nhận đồng ý của tập thể giảng viên hướng dẫn qua email đến hết ngày 18/8/2021);
 • Hiện không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;
 • Môn ngoại ngữ:
  • Đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ đầu ra theo qui định hiện hành.
  • Trường hợp học viên chưa đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ đầu ra vẫn được phép đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ, tuy nhiên chỉ được nộp hồ sơ đăng ký tốt nghiệp sau khi đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ đầu ra. Kết quả học tập các môn khối kiến thức cơ sở, chuyên ngành, điểm bảo vệ luận văn chỉ được bảo lưu tối đa 4 năm tính từ ngày học viên đăng ký nhập học chương trình thạc sĩ. Sau thời hạn 4 năm nếu HVCH không đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ đầu ra thì toàn bộ kết quả học tập (các môn cơ sở, chuyên ngành, triết học, luận văn) sẽ bị hủy.

Đối với phương thức 1:

Ngoài các qui định như mục (*), HVCH học phương thức 1 phải có ít nhất một (01) bài báo khoa học thuộc danh mục các bài báo được tính điểm do Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước Việt Nam qui định có liên quan đến nội dung luận văn do học viên làm tác giả chính (đứng tên đầu trong nhóm tác giả) thì mới đủ điều kiện đăng ký bảo vệ luận văn.


LƯU Ý:

 • Giáo vụ sẽ chỉ ghi nhận các đề tài đăng ký bảo vệ CHÍNH THỨC đợt tháng 9/2021 khi học viên thực hiện đầy đủ theo yêu cầu (đăng ký form và có email xác nhận đồng ý của Giảng viên hướng dẫn, được Bộ môn cho phép ra bảo vệ). Các trường hợp nộp trễ hạn hoặc sai quy định sẽ không giải quyết.
 • Hình thức bảo vệ : trực tuyến (online). Nếu có thay đổi về hình thức giáo vụ sẽ có thông báo đến các bạn.

Các bạn học viên cao học vui lòng thực hiện đúng quy trình và thời gian như hướng dẫn. Nếu có các thắc mắc liên quan các bạn vui lòng liên hệ giáo vụ qua email để được hỗ trợ.

 

Trân trọng,

---

Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 KHTN--Qui-dinh-hinh-thuc-va-bao-ve-luan-van-thac-si.doc Document 197 KB
2 Mau-hồ-sơ-bảo-vệ-LV-ThS-online.doc Document 134 KB
3 Quy-trinh-bảo-vệ-LV-ThS--online---final-Aug11.pdf Document 542,59 KB

Các tin liên quan