Thông báo sau đại học

Thông báo v/v đăng ký đề tài luận văn Thạc sĩ lớp cao học Khóa 29/2019 (đợt 2)

04-08-2021 18:36

THÔNG BÁO

V/v đăng ký đề tài luận văn Thạc sĩ lớp cao học Khóa 29/2019 (đợt 2)

Giáo vụ thông báo đến các bạn học viên về việc thay đổi quy trình nộp đơn đăng ký thực hiện đề tài luận văn Thạc sĩ Khóa 29/2019 (đợt 2) như sau:

  1. Điền đầy đủ thông tin vào form đăng ký tại link: https://bit.ly/dkdtK29_D2
  2. Gửi email đăng ký đến Giảng viên hướng dẫn (cc giáo vụ SĐH: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn), quy định email:
    • Tiêu đề: [K29-Đ2][Mã số học viên] Đăng ký thực hiện đề tài luận văn ThS. 

Ví dụ: [K29-Đ2][19C11234] Đăng ký thực hiện đề tài luận văn ThS

Thời hạn thực hiện đăng ký online: đến hết ngày 31/8/2021.

LƯU Ý:

  • Giáo vụ sẽ chỉ ghi nhận các đề tài thực hiện đầy đủ theo yêu cầu (đăng ký form và có email xác nhận đồng ý của Giảng viên hướng dẫn) đến hết ngày 31/8/2021. Các trường hợp nộp trễ hạn hoặc sai quy định sẽ không giải quyết.
  • Bản in phiếu đăng ký và đề cương có chữ ký xác nhận của GVHD sẽ nộp bổ sung sau khi có thông báo quay trở lại trực tiếp.
  • Học viên xem thông báo về danh sách đăng ký thực hiện đề tài trên website Khoa từ ngày 10/9/2021 đến 12/9/2021.
  • Sử dụng email học viên (MSHV@student.hcmus.edu.vn) để liên hệ. Nếu chưa kích hoạt email, học viên có thể gửi email cá nhân, tuy nhiên phải gửi thêm hình chụp thẻ học viên hoặc CMND/CCCD để xác thực thông tin.
  • Học viên đã đăng ký đề tài đợt 1 (tháng 4/2021) không thực hiện thông báo này.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 MaudecuongLV-Thacsi.doc Document 30,5 KB
2 Mau-Phieu-dang-ky-de-tai-luan-van-ThS.doc Document 71 KB

Các tin liên quan