Thông báo sau đại học

V/v thực hiện phiếu phản hồi thông tin môn học dành cho học viên Cao học khóa tuyển năm 2020

27-07-2021 14:31

THÔNG BÁO
(V/v thực hiện phiếu phản hồi thông tin môn học dành cho học viên Cao học khóa tuyển năm 2020)

Nhằm tăng cường chất lượng giảng dạy và học tập tại Khoa Công nghệ Thông tin, thân mời các bạn học viên cao học khóa tuyển năm 2020 thực hiện phiếu phản hồi thông tin môn học như sau:

Những thông tin thu thập được đảm bảo bí mật và cam kết sử dụng vào mục đích giúp Khoa có cái nhìn tổng quan về chất lượng Đào tạo, hướng tới mục tiêu cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học.

Các bạn học viên vui lòng tham gia tích cực đóng góp ý kiến và thực hiện khảo sát tất cả các môn đã học trước 17g00, thứ hai, ngày 9/8/2021.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ và quan tâm từ các bạn.
-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan