Thông báo sau đại học

Thông báo về việc tạm dừng nộp hồ sơ bảo vệ luận án tiến sĩ trực tiếp chuyển sang hình thức trực tuyến để phòng chống dịch bệnh COVID-19

03-06-2021 12:12

THÔNG BÁO
Về việc tạm dừng nộp hồ sơ bảo vệ luận án tiến sĩ trực tiếp chuyển sang hình thức trực tuyến để phòng chống dịch bệnh COVID-19
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

  Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, nhằm đảm bảo phòng, chống dịch bệnh xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường và đảm bảo sức khỏe cho người học, giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động và cộng đồng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo:

1. Tạm dừng nhận hồ sơ đăng ký bảo vệ luận án tiến sĩ trực tiếp tại các Bộ môn, Khoa và phòng ĐT Sau đại học từ ngày 03/06/2021 cho đến khi có thông báo mới.

2. Đối với Nghiên cứu sinh sẽ hết hạn học tập đến ngày 30/06/2021 (bao gồm cả thời gian gia hạn, chuyển tự túc và gia hạn 6 tháng lần 1 do covid-19), Nghiên cứu sinh sẽ nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ theo hướng dẫn như sau:

* Hồ sơ đăng ký bảo vệ luận án sẽ gửi qua email của BP. Giáo vụ Sau đại học: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

* Hồ sơ đăng ký bảo vệ chỉ nộp trước các văn bản sau:

– 1 đơn đăng ký bảo vệ (file scan)

– 1 bản trích ngang thông tin bài báo khoa học (file scan)

– 1 quyển tập hợp các công trình khoa học đã công bố của NCS (file scan)

– 1 quyển luận án (định dạng .pdf)

– Bản nhận xét của tập thể cán bộ hướng dẫn (nếu có 2 CBHD thì phải đủ nhận xét của 2 CBHD) – file scan.

* Trường hợp Nghiên cứu sinh không thể gặp trực tiếp CBHD để xác nhận hồ sơ đăng ký bảo vệ, CBHD có thể gửi email đến Giảng viên phụ trách ngành đào tạo hoặc gửi email cho nghiên cứu sinh, sau đó nghiên cứu sinh chuyển tiếp (forward) email của CBHD cho Giảng viên phụ trách, để xác nhận 2 nội dung sau: (1) cho phép nghiên cứu sinh bảo vệ luận án, (2) đính kèm file nhận xét luận án cho nghiên cứu sinh.

3. Đối với Nghiên cứu sinh chưa hết hạn học tập đến ngày 30/06/2021 (bao gồm cả thời gian gia hạn, chuyển tự túc và gia hạn 6 tháng lần 1 do covid-19), Nghiên cứu sinh sẽ nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận án trực tiếp sau khi thành phố Hồ Chí Minh kết thúc đợt giãn cách xã hội.

4. Lưu ý: các hồ sơ trên chỉ nhằm chứng minh nghiên cứu sinh đã hoàn thành luận án đúng thời hạn qui định, không phải là hồ sơ xét để bảo vệ luận án. Việc nộp đầy đủ hồ sơ bảo vệ luận án và thành lập hội đồng sẽ được tiến hành sau khi thành phố Hồ Chí Minh kết thúc đợt giãn cách xã hội.

https://sdh.hcmus.edu.vn/2021/06/02/thong-bao-ve-viec-tam-dung-nop-ho-so-bao-ve-luan-an-tien-si-truc-tiep-chuyen-sang-hinh-thuc-truc-tuyen-de-phong-chong-dich-benh-covid-19/

---

BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Các tin liên quan