Thông báo sau đại học

Thông báo kết quả tuyển thẳng, kết quả xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ – Kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2021 – đợt 1

19-05-2021 03:25

THÔNG BÁO
Kết quả  tuyển thẳng, kết quả xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ
Kỳ thi tuyển sinh Sau đại học tháng 5 năm 2021
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO
1/ Kết quả tuyển thẳng đào tạo trình độ thạc sĩ kỳ thi tuyển sinh sau đại học tháng 5/2021

Căn cứ theo quy chế tuyển sinh bậc thạc sĩ hiện hành của Đại học Quốc Gia TP. HCM, căn cứ theo chỉ tiêu xét tuyển thẳng của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo các thí sinh có tên trong danh sách đính kèm bên dưới được xét tuyển thẳng vào bậc đào tạo thạc sĩ, Khóa tuyển sinh năm 2021:

2/ Kết quả xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ kỳ thi tuyển sinh sau đại học tháng 5/2021

Căn cứ theo quy chế tuyển sinh bậc thạc sĩ hiện hành của Đại học Quốc Gia TP. HCM, Căn cứ theo chỉ tiêu xét tuyển của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo:


2.2/ Tiêu chuẩn xét trúng tuyển: Thí sinh trúng tuyển phải thỏa các điều kiện sau:

Đạt điểm phỏng vấn: Điểm trung bình phỏng vấn phải đạt từ 5.0 điểm trở lên (thang điểm 10);
Trình độ ngoại ngữ đạt yêu cầu văn bằng, chứng chỉ theo quy định nêu trong thông báo xét tuyển số 272/KHTN-SĐH ngày 29/3/2021 của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

2.3/ Đối với ứng viên chưa đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định

Các ứng viên chưa đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định thì phải dự thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh bậc thạc sĩ đợt tháng 5/2021.

Ứng viên xem thông báo về việc khai báo y tế, nhận giấy báo thi và lịch thi môn Ngoại ngữ tại link: đính kèm

3/ Lưu ý: Các ứng viên nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học tạm thời trong hồ sơ xét tuyển phải bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp đại học trước ngày 04/6/2021.


---

BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Các tin liên quan