Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thông báo về việc nghỉ học các lớp ĐHCQ vào tuần thi giữa kỳ và Khóa 2020 học GDQP

22-04-2021 09:58

THÔNG BÁO

Bp. Giáo vụ thông tin đến các bạn sinh viên v/v tạm nghỉ học các lớp ĐHCQ và Cử nhân Tài năng cơ sở Nguyễn Văn Cừ và Linh Trung do trường tổ chức thi giữa kỳ và K2020 học Giáo dục Quốc phòng. 

Thời gian và các khóa nghỉ như sau:
  • Khóa 2020, 2019, 2018, 2017: nghỉ từ 26/04/2021 - 02/05/2021 (tuần thi giữa kỳ).
  • Khóa 2020: nghỉ từ 03/05/2021 - 30/05/2021 (sinh viên học GDQP).
Các lớp nếu có học trong tuần thi giữa kỳ sẽ được giảng viên của lớp thông báo riêng.

Đính kèm là kế hoạch học tập HK2/2020-2021.
image.png

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan