Thông báo hệ chính quy

[CQ] Lớp Thị giác máy tính 18_23 học tại cơ sở Linh Trung nghỉ học ngày 15/4/2021

14-04-2021 09:13

THÔNG BÁO

 
Lớp Thị giác máy tính - 18_23 (GVLT: Trần Thái Sơn), lịch học thứ 5 (tiết 2-5), phòng G201 cơ sở Linh Trung sẽ nghỉ học 1 buổi ngày 15/04/2021 do GV bận việc riêng. GV sẽ bù giờ cho lớp sau.
 
Các bạn lưu ý việc nghỉ học chỉ áp dụng ngày 15/04/2021. Các buổi sau lớp học bình thường.
 
GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan