Thông báo hệ chính quy

[CQ] Lớp Hệ thống viễn thông 18_4 nghỉ học ngày 24/3/2021

23-03-2021 09:20

THÔNG BÁO


Lớp Hệ thống viễn thông 18_4  (GVLT: Huỳnh Thụy Bảo Trân), lịch học thứ 4 (tiết 1-4), phòng LT-F204 sẽ nghỉ học 1 buổi ngày 24/3/2021 do GV bận việc.

Các bạn sinh viên lưu ý việc nghỉ học chỉ áp dụng ngày 24/3/2021.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan