Thông báo hệ chính quy

[CQ] [Cập nhật] TKB lý thuyết và thực hành chính thức HK2/20-21

26-03-2021 03:51

THÔNG BÁO

(TKB lý thuyết và thực hành chính thức HK2/2020-2021)

Các bạn SV Đại học chính quy và Cử nhân tài năng xem TKB lý thuyết và thực hành chính thức HK2/2020-2021 trong file đính kèm.

THỜI GIAN HỌC LÝ THUYẾT:

  • Khoá 2019 trở về trước: bắt đầu 08/03/2020, kết thúc 27/06/2021. Tuần 26/04/2021- 02/05/2021 thi giữa kỳ.
  • Khóa 2020: bắt đầu 08/03/2021, kết thúc 25/07/2021. Tuần 26/04/2021- 02/05/2021 thi giữa kỳ (03/05/2021 - 30/05/2021 sinh viên học Giáo dục quốc phòng).  

THỜI GIAN HỌC THỰC HÀNH:

  • Khoá 2017 (10 tuần): bắt đầu  29/3/2021, kết thúc 13/6/2021.
  • Khoá 2018, khoá 2019 (12 tuần): bắt đầu 22/03/2021, kết thúc 13/06/2021. Tuần lễ từ ngày 14/06 - 20/06/2021: thi cuối kỳ (thực hành).
  • Khoá 2020 (12 tuần): bắt đầu 22/03/2021, kết thúc 11/07/2021. Tuần lễ từ ngày 12/07 - 18/07/2021: thi cuối kỳ (thực hành). Từ 3/5-30/5/2021 SV học GDQP.
  • Đối với các lớp thực hành hình thức 1 tại cơ sở Linh Trung: tuần 22/3-28/3/202126/4 - 2/5/2021 SV tự thực hành tại phòng máy theo thời khoá biểu. 


GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_TKB-LT-va-TH-HK2-2021_SV.pdf Document 1005,94 KB
2 CQ_TKB-TH-HK2-2021_SV.pdf Document 647,55 KB

Các tin liên quan