Thông báo hệ chính quy

Thông báo về việc nộp đề cương đề tài tốt nghiệp, Khóa 2017 - Đợt 2 (bảo vệ tháng 07/2021)

05-03-2021 03:44

THÔNG BÁO

(V/v nộp đề cương đề tài tốt nghiệp, Khóa 2017 - bảo vệ tháng 07/2021)

Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên đang thực hiện đề tài Khóa luận/ Thực tập/ Đồ án tốt nghiệp Khóa 2017 - đợt 2 (bảo vệ tháng 07/2021) về việc chuẩn bị và nộp đề cương đề tài tốt nghiệp như sau:

  1. Tải file đính kèm và thực hiện theo hướng dẫn để truy xuất đến mẫu đề cương
  2. Soạn đề cương theo mẫu 
  3. In file đề cương hoàn chỉnh và xin chữ ký xác nhận của (các) GVHD. Đối với đề tài của Doanh nghiệp bên cạnh chữ ký GVHD của Khoa và đại diện hướng dẫn phía doanh nghiệp, cần có con dấu xác nhận từ Doanh nghiệp.
  4. Nộp về cho BP Giáo vụ với Deadline ngày 10/03/2021.

Đây là hoạt động bắt buộc đối với sinh viên đang thực hiện đề tài Khóa luận/ Thực tập/ Đồ án tốt nghiệp. Khoa sẽ không giải quyết các trường hợp trễ hạn vì bất kỳ lý do nào.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_DSSV_DK_ThucHien_KL_K2017_ĐỢT_2_7-2021.pdf Document 787,42 KB
2 Mau-De-cuong-De-tai-tot-nghiep_2019.pdf Document 474,43 KB

Các tin liên quan