Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thông báo hướng dẫn bảo vệ và nộp cuốn trước bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN Khóa 2017, đợt 1 (tháng 3/2021)

25-02-2021 01:50

THÔNG BÁO

(Hướng dẫn bảo vệ và nộp cuốn trước bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN Khóa 2017, đợt 1 )

Các bạn SV đã nộp đơn đăng ký bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp- Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp Khóa 2017, đợt 1 chú ý:

1. Xem file hướng dẫn bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN (đính kèm bên dưới)

2. Nộp bản mềm trước bảo vệ vào ngày 2/3/2021 qua các địa chỉ email dưới đây:

  1. Hội đồng Thị giác máy tính: nộp trực tiếp Thầy Lý Quốc Ngọc lúc 10g30,  tại phòng I72.
  2. Hội đồng Hệ thống thông tin: nộp bản mềm qua email Thầy Lê Nguyễn Hoài Nam (lnhnam@fit.hcmus.edu.vn)
  3. Hội đồng Khoa học máy tính: nộp bản mềm qua email Thầy Lê Ngọc Thành (lnthanh@fit.hcmus.edu.vn)
  4. Hội đồng Công nghệ phần mềm: nộp theo hướng dẫn của bộ môn (link đính kèm)

Các bạn lưu ý:

- Xem kỹ hướng dẫn, nếu có bất kỳ vấn đề nào chưa rõ, các bạn liên hệ gấp Bộ phận Trợ lý sinh viên hoặc Giáo vụ để được giải đáp.

- Nộp bản mềm đúng thời gian quy địnhbắt buộc sử dụng email sinh viên khi nộp.

- Trong suốt quá trình bảo vệ, các bạn chú ý đảm bảo các biện pháp an toàn (mang khẩu trang, sát khuẩn tay,...) 

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Huong-dan-BVDATN.pdf Document 1017,33 KB
2 Huong-dan-BVKLTN.pdf Document 997,76 KB

Các tin liên quan