Thông báo hệ chính quy

Danh sách sinh viên và chuyên ngành - Khóa 2017

04-03-2021 03:01

THÔNG BÁO
(Danh sách sinh viên và chuyên ngành - Khóa 2017)
   
    Các bạn sinh viên khóa 2017 xem danh sách đính kèm và kiểm tra lại thông tin chuyên ngành của mình. 
    Các bạn lưu ý:
  1. Bạn nào thuộc ngành Khoa học máy tính đã tích lũy học phần theo hướng chuyên ngành Khoa học dữ liệu nộp đơn về cho BP giáo vụ trong ngày 8/3/2021 để được ghi nhận sang chuyên ngành Khoa học dữ liệu.
  2. Các bạn đã nộp đơn xin đổi chuyên ngành trước đó, kiểm tra kỹ lại thông tin ngành của mình. Nếu có sai sót cũng nộp đơn cho giáo vụ trong ngày 8/3/2021
  3. Danh sách chuyên ngành BP giáo vụ sẽ cập nhật trên Portal trường, các bạn sẽ xem được trên Portal trường theo thông báo của Phòng đào tạo.

    Mọi thắc mắc các bạn liên hệ BP Giáo vụ qua email giaovu@fit.hcmus.edu.vn hoặc VP Khoa I.53 (tòa nhà I, cơ sở Nguyễn Văn Cừ).

    GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 202103-Ket-qua-phan-chuyen-nganh-2017.pdf Document 582,15 KB

Các tin liên quan