Thông báo sau đại học

Thông báo v/v đăng ký đề tài luận văn Thạc sĩ và phương thức học lớp cao học Khóa 28/2018 (đợt 2)

08-05-2020 03:23

THÔNG BÁO

Phòng đào tạo sau đại học thông báo về việc đăng ký đề tài luận văn Thạc sĩ và phương thức học của các lớp cao học khóa 28/2018 (đợt 2) như sau:

  1. Hồ sơ gồm có:
  1. Thời gian nộp:

Học viên nộp hồ sơ đăng ký luận văn Thạc sĩ tại  Văn phòng Khoa CNTT (phòng I. 53) từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/5/2020  

Ghi chú: Học viên đã đăng ký đề tài không thực hiện thông báo này.

---
BP. Giáo vụ SĐH, Khoa CNTT

Các tin liên quan