Thông báo chung

[ĐH-CĐ] V/v mua giáo trình trong thời gian học trực tuyến

16-04-2020 05:29

THÔNG BÁO

Để có đầy đủ giáo trình phục vụ cho việc học trực tuyến, sinh viên có thể mua giáo trình theo 2 cách:

1. Sinh viên ở khu vực TP. HCM có thể mua trực tiếp tại Văn phòng Khoa (phòng I53) sáng từ 8g00-11g30, chiều từ 14g00-16g30  (từ thứ hai đến thứ sáu)

2. Đối với các sinh viên ở xa, đăng ký tại link: https://docs.google.com/forms/dangkymuagiaotrinh để Khoa hỗ trợ chuyển giáo trình đến nhà trong thời gian học trực tuyến từ nay đến ngày 4/5/2020.

Lưu ý:
  • Sinh viên thanh toán bằng hình thức COD (bao gồm tiền giáo trình + phí vận chuyển)
  • Đối với mỗi đơn hàng, Khoa sẽ hỗ trợ các bạn 10.000đ tiền phí vận chuyển
  • Phí vận chuyển sẽ tuỳ theo khu vực, các bạn tham khảo bảng biểu phí của Giao hàng tiết kiệm:
  Trong khu vực TP. HCM TP. HCM --> Miền Nam TP. HCM --> Miền Bắc,
Miền Trung
Nội thành &
Ngoại thành
22.000đ (3kg)
30.000đ (0.5kg)
30-32.000đ (0.5kg)
Huyện, xã 35.000đ 35.000đ 37-40.000đ
0.5kg tiếp theo  +2.500đ  +2.500đ +5.000đ

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan