Thông báo chung

Thông báo v/v truy cập các website Khoa CNTT

21-03-2020 11:03

Hiện nay các website của Khoa CNTT (Efac, Moodle...) không truy cập được trên 1 số trình duyệt desktop như Chrome, Firefox, Cococ. Sinh viên có thể truy cập bằng những cách sau:
  1. Trình duyệt Microsoft Edge trên hệ điều hành Windows đối với máy tính Desktop, Laptop.
  2. Các trình duyệt di động Android, iPhone, iPad.
Sinh viên cũng có thể dùng Moodle Mobile Apps để truy cập website Moodle (read only).

Bp. TLSV

Các tin liên quan