Thông báo chung

[KHẨN] Thông báo v/v tiếp tục tạm nghỉ học đến hết 8/3/2020

28-02-2020 11:44

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên, học viên Khoa CNTT sẽ tiếp tục tạm nghỉ học từ ngày 02/03/2020 đến hết ngày 08/03/2020.

Tuy nhiên, có một số môn sẽ được giảng dạy trực tuyến vào tuần sau, các bạn chú ý đăng nhập Hệ thống Moodle để cập nhật thường xuyên thông tin và tham gia lớp học.

  1. Chương trình Chính quy https://courses.fit.hcmus.edu.vn/login/index.php
  2. Các chương trình đào tạo theo đề án: https://courses.fit.hcmus.edu.vn/ctdb/login/index.php

Trong thời gian nghỉ học, người học hạn chế đi lại, luôn cập nhập thông tin và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Sở/Bộ Y tế. Tùy theo tình hình diễn tiến của dịch bệnh, người học nên thường xuyên chủ động theo dõi fanpage, website của Khoa CNTT để cập nhật các thông tin mới nhất.

GIÁO VỤ KHOA CNTT 

Các tin liên quan