Thông báo chung

[ĐH-CĐ] Danh sách lớp hủy sau đợt hiệu chỉnh ĐKHP từ 31/03-2/4/2020 HK2, NH1920

03-04-2020 08:40

THÔNG BÁO

Danh sách các lớp Đại học và Cao đẳng hệ Chính quy HUỶ do không đủ điều kiện mở lớp HK2 năm học 2019 - 2020 sau hiệu chỉnh ĐKHP từ ngày 31/03/2020 - 2/4/2020  gồm:

1. Lớp Lý thuyết (ĐHCQ):

STTMôn HọcTên LớpSố SV ĐKLịch học
1CSC12105 - Thương mại điện tử17_126T4(4-6)
2CSC14103 - Hệ thống thông minh16_25T7(4-6)
3CSC14117 - Nhập môn lập trình kết nối vạn vật16_25T4(4-6)
4CSC15103 - Tính toán tài chính16_26T5(1-3)
5CSC15105 - Khai thác dữ liệu văn bản và ứng dụng17_227T6(10-12)
6CSC16106 - Nhập môn lập trình điều khiển thiết bị thông minh 16_213T7(10-12)

2. Nhóm thực hành (Cao đẳng):

STTMôn họcTên LớpNhóm THSố SVĐKLịch học
1CTT102 - Cơ sở dữ liệu18K149T4 (10-12)
2CTT501 - Lập trình Windows17L1211T4 (1-3)
3CTT722 - Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu 217K219T3 (10-12)
4CTT725 - Các dịch vụ trên hệ điều hành Linux17K2212T2 (10-12)

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan