Thông báo chung

[ĐH-CQ] Cập nhật danh sách các lớp học trực tuyến bắt đầu từ 13/4/2020 HK2, NH1920

08-04-2020 11:55

THÔNG BÁO

Danh sách các lớp bắt đầu học trực tuyến từ ngày 13/4/2020, Học kỳ 2 năm học 2019-2020. Các bạn sinh viên truy cập Moodle (https://courses.fit.hcmus.edu.vn/để xem thông tin lớp học.

* Cao đẳng:

STT Mã PĐT Mã HP Tên HP Thứ Tiết
1 18K1 CTT103 Hệ điều hành T6 4-6
2 18K2 CTT501 Lập trình Windows T4 7-9


* Đại học chính quy:

STT Mã PĐT Mã HP Tên HP Thứ Tiết
1 16_3 CSC13115 Các công nghệ mới trong phát triển phần mềm T3 1-3
2 17_11 CSC12103 Chuyên đề hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao T3 7-9
3 17_12 CSC12103 Chuyên đề hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao T3 10-12
4 17_4 CSC11005 Thực tập mạng máy tính T4 1-3
6 17TN CSC10105 Nhập môn tư duy thuật toán T4 10-12

BP. GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan