Thông báo chung

[ĐH-CĐ] Thông báo hiệu chỉnh ĐKHP đợt 1 và ĐKHP đợt 2, các lớp học trực tuyến HK2/NH1920

07-04-2020 07:31

THÔNG BÁO

Sinh viên các lớp Đại học chính quy và Cao đẳng lưu ý các mốc thời gian hiệu chỉnh đăng ký học phần đợt 1 và đăng ký học phần đợt 2 các lớp trực tuyến học kỳ 2, năm học 2019-2020 như sau: 

  • Từ 9g00 ngày 9/4/2020 đến 18g00 ngày 10/4/2020: Khoá 2018 trở về trước và Cao đẳng hiệu chỉnh các lớp đã đăng ký học phần trong đợt 1;
  • Từ 9g00 ngày 13/4/2020 đến 18g00 ngày 16/4/2020: Khoá 2019 trở về trước và Cao đẳng đăng ký học phần học trực tuyến đợt 2. Đợt này sinh viên đăng ký thêm những học phần thuộc giai đoạn đại cương do Phòng Đào tạo mở lớp như: các học phần Khoa học tự nhiên, học phần Lý luận chính trị, Anh văn;
  • Từ 9g00 ngày 23/4/2020 đến 18g00 ngày 24/4/2020: Khoá 2019 trở về trước và Cao đẳng hiệu chỉnh đăng ký học phần đợt 2;
  • Từ ngày 18/04/2020: Sinh viên xem kết quả đăng ký đợt 2;
  • Từ ngày 20/4/2020: bắt đầu học trực tuyến các lớp đợt 2. 

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan