Thông báo hệ hoàn chỉnh

Clip Buổi giao lưu trực tuyến với sinh viên Đại học, Cao đẳng và Liên thông Đại học 9g30 ngày 28/03/2020

08-04-2020 03:22

Chào các bạn sinh viên hệ HCĐH, Khoa gửi lại các bạn clip Buổi giao lưu trực tuyến với sinh viên Đại học, Cao đẳng và Liên thông Đại học lúc 9g30 ngày 28/03/2020. Các bạn có thể xem lại các giải đáp thắc mắc của BCN Khoa CNTT về hình thức dạy và học trực  tuyến tại:
https://youtu.be/EsqzUEAeb4c?t=256
Nếu còn vấn đề gì thắc mắc, vui lòng liên hệ với bộ phận giáo vụ hệ HCĐH qua email: nphoa@fit.hcmus.edu.vn

Giáo vụ Khoa CNTT

Các tin liên quan