Thông báo hệ hoàn chỉnh

Điểm 18HCB-HK2 (HK3/18-19) và thông báo phúc tra

13-11-2019 03:24

Thông báo

Sinh viên lớp 18HCB vui lòng xem điểm thi HK2(HK3/18-19) và thông báo phúc tra trong file đính kèm.


Giáo vụ Khoa

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Diem-18-19-HK3-HC_13.11.19.xlsx Document 35,19 KB
2 TBPK-HK3-1819-HoanChinh.pdf Document 161,58 KB

Các tin liên quan