ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo sau đại học

[Cập nhật phòng học] Thời khoá biểu Học phần 1 lớp Cao học khoá 32/2022

06-01-2023 15:54

THÔNG BÁO
Thời khoá biểu Học phần 1 lớp Cao học khoá 32/2022 (có phòng)

Thời gian học: 25/12/2022 đến 15/01/2023 (3 tuần) và 30/01/2023 đến 19/03/2023 (7 tuần), trong đó: tuần lễ từ 16/01/2023 đến 29/01/2023 nghỉ Tết Nguyên Đán. 

Thời khóa biểu:

STTTên môn họcGV giảng dạyChuyên ngànhNgày họcPhòng học
1Học máy nâng caoTS. Trần Thái SơnKhoa học
máy tính
Thứ 5 (18g00)F301
2Trí tuệ nhân tạo nâng caoGS.TS. Lê Hoài Bắc
TS. Nguyễn Ngọc Thảo
Chủ nhật (13g30)F301
3Phương pháp toán tin học và giải thuậtPGS.TS. Trần Đan ThưThứ 7 (8g00)F305
4Phương pháp nghiên cứu khoa họcPGS.TS. Vũ Hải QuânChủ nhật (8g30)F301
1Học máy nâng caoTS. Trần Thái SơnHệ thống thông tinThứ 5 (18g00)F301
2Trí tuệ nhân tạo nâng caoGS.TS. Lê Hoài Bắc
TS. Nguyễn Ngọc Thảo
Chủ nhật (13g30)F301
3Các hệ cơ sở dữ liệu nâng caoTS. Nguyễn Trần Minh ThưThứ 4 (18g00)I34
4Phương pháp toán tin học và giải thuậtPGS.TS. Trần Đan ThưThứ 7 (8g00)F305
5Phương pháp nghiên cứu khoa họcPGS.TS. Vũ Hải QuânChủ nhật (8g30)F301
1Học máy nâng caoTS. Trần Thái SơnTrí tuệ
nhân tạo
Thứ 5 (18g00)F301
2Trí tuệ nhân tạo nâng caoGS.TS. Lê Hoài Bắc
TS. Nguyễn Ngọc Thảo
Chủ nhật (13g30)F301
3Lập trình cho trí tuệ nhân tạo nâng caoPGS.TS. Trần Minh Triết
TS. Lê Trung Nghĩa
TS. Nguyễn Tiến Huy
Thứ 7 (8g00): 5 tuần đầu
Thứ 3 (18g00): 5 tuần sau 
Thứ 7: I24
(ngày 31/12/2022: học tại phòng I34)
Thứ 3: B11A
4Phương pháp toán cho trí tuệ nhân tạoPGS.TS. Nguyễn Đình ThúcThứ 4 (18g00)I24

----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan