ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo sau đại học

V/v đăng nhập Website môn học (Moodle) HP1 lớp cao học Khoá 32/2022

03-01-2023 11:25

THÔNG BÁO

Các bạn học viên cao học ngành Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo và Hệ thống thông tin Khoá 32/2022 đã được tạo tài khoản trên Website môn học (Moodle), các bạn đăng nhập vào hệ thống Moodle tại: https://courses.fit.hcmus.edu.vn/ để xem thông tin các lớp học đã đăng ký trong Học phần 1.

Đối với học viên khóa 32/2022 Giáo vụ đã gửi thông tin đăng nhập Moodle đến email của các bạn. Các bạn vui lòng kiểm tra email của mình để xem cách thức đăng nhập. 

Trường hợp các bạn học viên khóa 31 trở về trước và sinh viên chương trình liên thông BS-MS khóa 2019 đã đăng ký Học phần 1, nhưng chưa được thêm vào lớp học vui lòng liên hệ với Bp. Giáo vụ Sau đại học (giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn) để được hỗ trợ.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan

Thạc sĩ chương trình ngành Khoa học Máy tính
 Khoa học Máy tính
Thạc sĩ chương trình ngành Hệ thống Thông tin
Hệ thống Thông tin
Thạc sĩ chương trình ngành Trí tuệ nhân tạo
Trí tuệ Nhân tạo
Tuyển sinh
Tuyển sinh