ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo sau đại học

Nghỉ học lớp Phương pháp nghiên cứu khoa học (HP1 lớp cao học Khóa 32/2022) ngày 8/1/2023

04-01-2023 16:21

THÔNG BÁO

Lớp Phương pháp nghiên cứu khoa học - Học phần 1 lớp cao học khóa 32/2022 (GV: PGS. TS Vũ Hải Quân), chủ nhật (8g30) sẽ nghỉ học 1 buổi ngày 8/1/2023 do GV bận công tác. Lịch học bù GV sẽ thông báo sau tại Moodle.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan

Thạc sĩ chương trình ngành Khoa học Máy tính
 Khoa học Máy tính
Thạc sĩ chương trình ngành Hệ thống Thông tin
Hệ thống Thông tin
Thạc sĩ chương trình ngành Trí tuệ nhân tạo
Trí tuệ Nhân tạo
Tuyển sinh
Tuyển sinh