Thông báo sau đại học

Kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2024

27-02-2024 10:27

THÔNG BÁO

Học viên các khóa xem kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2024 tại file đính kèm. 

Nếu có thắc mắc liên quan học viên vui lòng gửi đến email giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn để được hỗ trợ.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: https://www.fit.hcmus.edu.vn/sau-dai-hoc

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan