Thông báo sau đại học

Đổi phòng lớp Trí tuệ nhân tạo nâng cao từ 31/12/2023 đến khi kết thúc HP1 K33/2023

29-12-2023 10:51

THÔNG BÁO 

Lớp Trí tuệ nhân tạo nâng cao - Học phần 1 lớp cao học khóa 33/2023, GV: TS. Nguyễn Ngọc Thảo, lịch học chủ nhật (13g30) sẽ đổi sang học phòng C33 từ 31/12/2023 đến khi kết thúc học phần.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: https://www.fit.hcmus.edu.vn/sau-dai-hoc

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan