Thông báo sau đại học

Mời tham dự buổi bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Phùng Thái Thiên Trang

02-01-2024 13:44

THÔNG BÁO
Kính mời Quý Thầy Cô, nghiên cứu sinh, học viên cao học quan tâm tham dự đến tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn của NCS Phùng Thái Thiên Trang với các thông tin sau:
  • Thời gian bảo vệ: 14g30, ngày 05/01/2024 (thứ sáu)
  • Địa điểm: Phòng F102
  • Tên đề tài: Tăng cường khả năng hiểu ảnh của hệ thống truy vấn ảnh
  • Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS Lý Quốc Ngọc và PGS.TS. Masayuki Fukuzawa
  • Ngành: Khoa học máy tính
-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: https://www.fit.hcmus.edu.vn/sau-dai-hoc

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/


Các tin liên quan