Thông báo hệ chính quy

[CQ] Kế hoạch và Thời khóa biểu học kỳ hè - HK3/2022-2023

05-06-2023 15:56

THÔNG BÁO

BP Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên Đại học chính quy chương trình Chuẩn về Kế hoạch và Thời khóa biểu các môn tự chọn chung trong học kỳ hè - HK3/2022-2023.

Lưu ý:

  • 2 học phần tự chọn chung giai đoạn chuyên ngành của Khoa CNTT tổ chức giảng dạy tại cơ sở 1 - Nguyễn Văn Cừ, các môn chung giai đoạn 1 giảng dạy ở cơ sở 2 - Linh Trung.
  • Kế hoạch và thời khóa biểu môn chung sinh viên xem tại link thông báo của Phòng đào tạo. 

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_TKB-LT-va-TH-HK3-2223.pdf Document 213,82 KB

Các tin liên quan