Thông báo hệ chính quy

[CNTN] Mời tham dự buổi bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp các Hội đồng bảo vệ từ ngày 01/08-06/08/2022

27-07-2022 03:09

THÔNG BÁO
Bp. Giáo vụ thông báo đến các bạn danh sách và thứ tự bảo vệ các đề tài Khoá luận tốt nghiệp của sinh viên lớp Cử nhân tài năng Khóa 2018. Thân mời các bạn sinh viên quan tâm đến tham dự các buổi bảo vệ với các thông tin sau:

Thời gian bảo vệ: sáng từ 8g00, chiều từ 13g30
  1. Hội đồng Cử nhân tài năng 2: ngày 01/08/2022
  2. Hội đồng Cử nhân tài năng 1: ngày 04/08/2022
  3. Hội đồng Cử nhân tài năng 3: ngày 06/08/2022
Địa điểm: Phòng I24

Danh sách đề tài và thứ tự bảo vệ các bạn vui lòng xem tại file đính kèm.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CNTN-Thu-tu-bao-ve-Khoa-luan-tot-nghiep-K2018.pdf Document 243,88 KB

Các tin liên quan