Thông báo sau đại học

V/v đăng nhập Website môn học (Moodle) HP1 lớp cao học Khoá 31/2021

09-01-2022 14:51

THÔNG BÁO

Các bạn học viên cao học ngành Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin Khoá 31/2021 đã được tạo tài khoản trên Website môn học (Moodle), các bạn đăng nhập vào hệ thống Moodle tại: https://courses.fit.hcmus.edu.vn/ để xem thông tin các lớp học đã đăng ký trong Học phần 1.

Đối với học viên khóa 31/2021, Giáo vụ đã gửi thông tin đăng nhập Moodle đến email của các bạn. Các bạn vui lòng kiểm tra email của mình để xem cách thức đăng nhập.  

Trường hợp các bạn học viên khóa 30 trở về trước và sinh viên chương trình liên thông BS-MS đã đăng ký Học phần 1, nhưng chưa được thêm vào lớp học vui lòng liên hệ với BP. Giáo vụ Sau đại học (giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn) để được hỗ trợ.
-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan