Thông báo hệ chính quy

[CQ] V/v đã được thêm vào lớp học tại Moodle đối với sinh viên K2021, HK1/21-22

12-10-2021 06:51

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên Đại học chính quy - Chương trình chuẩn và Cử nhân tài năng khoá tuyển năm 2021 đã được thêm vào lớp học trên Website môn học - Hệ thống Moodle.

Các bạn đăng nhập Moodle tại địa chỉ: https://courses.fit.hcmus.edu.vn/ để xem thông tin lớp học trực tuyến trong Học kỳ 1, năm học 2021-2022. 

LƯU Ý: 

  1. Sinh viên bắt buộc đăng nhập tài khoản Zoom được tạo bằng email sinh viên của trường cấp (có domain @student.hcmus.edu.vn) thì mới tham gia được Zoom các lớp học trực tuyến.
  2. Thường xuyên theo dõi thông tin tại website Khoa (https://www.fit.hcmus.edu.vn/) để cập nhật các thông báo về thời khóa biểu, thông báo nghỉ học, đổi lịch,... Ngoài ra, các bạn cũng có thể tra cứu chương trình đào tạo, mẫu đơn - quy định, kế hoạch học vụ, lịch học,... trên website Khoa.
  3. Đối với các môn tin học do Khoa quản lý (ở HK1/21-22 gồm các môn: Nhập môn Công nghệ thông tin, Giới thiệu ngành Trí tuệ nhân tạo và Nhập môn lập trình) các bạn sẽ truy cập Moodle để xem thông tin lớp học trực tuyến. Nếu chưa được thêm vào lớp, các bạn sử dụng email sinh viên liên hệ với BP. Giáo vụ (email: giaovu@fit.hcmus.edu.vn) để được hỗ trợ.
  4. Các môn đại cương do Phòng đào tạo quản lý (các môn còn lại trong thời khóa biểu): thông tin lớp học sẽ được giảng viên gửi qua email sinh viên của các bạn. Nếu chưa nhận được thông tin lớp học qua email, các bạn liên hệ Phòng Đào tạo (pdt_khtn@hcmus.edu.vn) để được hỗ trợ.
  5. Thời khóa biểu các lớp Khóa 2021, HK1/21-22 các bạn có thể xem lại tại đây

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan