Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thời khóa biểu lý thuyết và thực hành chính thức các lớp Khóa 2021, HK1/21-22

02-10-2021 21:49

THÔNG BÁO

(Thời khóa biểu lý thuyết và thực hành chính thức các lớp Khóa 2021, HK1/21-22)

Các bạn sinh viên Đại học Chính quy Chương trình Chuẩn và Cử nhân tài năng khóa tuyển 2021 xem Thời khóa biểu lý thuyết và thực hành chính thức trong Học kỳ 1, năm học 2021-2022 tại file đính kèm.

Thời gian học lý thuyết: bắt đầu ngày 04/10/2021, kết thúc 16/01/2022

Thời gian học thực hành: bắt đầu ngày 18/10/2021 đến ngày 02/01/2022 (10 tuần). Trong đó, tuần 18/10 - 24/10 thực hành HT2; tuần từ 25/10 thực hành HT1 theo lịch. Tuần lễ từ ngày 03/01/2022 đến ngày 09/01/2022 : thi cuối kỳ thực hành.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_TKB-LT-va-TH-K2021_HK1-2122_SV.pdf Document 317,78 KB
2 CQ_TKB-TH-K2021_HK1-2122_SV.pdf Document 239,48 KB

Các tin liên quan