Thông báo chung

Đăng ký tham gia Vòng Khởi động cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2023 (ASCIS 2023)

29-08-2023 17:14

Link đăng ký: bit.ly/csclub23_dksvattt2023

Năm 2023 là năm thứ mười sáu cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin (ATTT) được tổ chức tại Việt Nam và là lần thứ năm cuộc thi mở rộng tầm ảnh hưởng tới các nước ASEAN.

Cuộc thi nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin (ATTT) ở các cơ sở giáo dục và đào tạo bậc đại học; đồng thời đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức công nghệ hiện đại trong lĩnh vực ATTT. Bên cạnh đó, cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin hàng năm cũng hướng tới phát hiện những tài năng trong lĩnh vực ATTT, thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về ATTT và tạo sân chơi để tăng cường khả năng giao lưu, trao đổi kiến thức của sinh viên các trường đại học, học viện kỹ thuật trong các nước ASEAN.

Thời gian dự kiến của ASCIS 2023:

  • Vòng khởi động: dự kiến đầu tháng 10/2023
  • Vòng Bán kết, Chung kết: dự kiến cuối tháng 10/2023

Computer Security Club triển khai cho các bạn sinh viên HCMUS có đam mê với ATTT đăng ký tham gia vòng khởi động cuộc thi năm nay.

Chi tiết đăng ký:

  • Thời gian đăng ký: đến hết 5/9/2023.
  • Hình thức đăng ký: 
  • Đăng ký theo nhóm (khuyến khích đăng ký đủ 4 thành viên)
  • Đăng ký cá nhân (CLB sẽ hỗ trợ ghép nhóm)

Link đăng ký: bit.ly/csclub23_dksvattt2023

Mọi thắc mắc vui lòng inbox về fanpage CLB hoặc email: compsec.club@fit.hcmus.edu.vn

Các tin liên quan