Thông báo chung

Học bổng Chính phủ Thụy Sỹ

23-08-2023 15:20

Thông tin về Học bổng của Chính phủ Thụy Sỹ từ Đại sứ quán Thụy Sỹ, thông tin cụ thể như sau:
Mỗi năm, Ủy ban Liên bang phụ trách học bổng dành cho sinh viên nước ngoài trao một số Học bổng xuất sắc của Chính phủ Thụy Sỹ cho các nhà nghiên cứu sau đại học có tài năng và tham vọng học hỏi ở tất cả các lĩnh vực học thuật, bao gồm cả các bác sĩ trẻ.

Đối tượng và điều kiện: Sinh viên và các nghiên cứu sinh sau đại học người Việt Nam thuộc mọi lĩnh vực học thuật đều có thể nộp đơn xin Học bổng của Chính phủ Thụy Sỹ để tiếp tục theo học hoặc tiếp tục nghiên cứu cấp tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ tại một trong 10 Trường Đại học của Thụy Sỹ, trong đó có 02 Trường Đại học Bách khoa liên bang, cũng như các viện nghiên cứu hoặc trường Đại học khoa học ứng dụng. Chỉ những ứng viên đã có giáo viên hướng dẫn thuộc một trong các tổ chức giáo dục đại học của Thụy Sỹ mới được xét học bổng.


Thông tin chi tiết cho ứng viên Việt Nam tham khảo tại: https://tinyurl.com/ScholarshipVietnam
Thí sinh vui lòng gửi thư yêu cầu đến địa chỉ email của Đại sứ quán hanoi@eda.admin.ch để nhận đầy đủ bộ thông tin hướng dẫn xin học bổng. Hồ sơ xin học bổng hoàn thiện cần phải gửi đến Đại sứ quán Thụy Sỹ trước ngày 24.11.2023.

Các tin liên quan